Hoe geraak in in het Felix Pakhuis?

Met de Noorderlijn krijgt Antwerpen tegen 2019 gloednieuwe tramlijnen op de Noorderleien, het eilandje en de Noorderlaan. Het Felix Pakhuis wordt nog beter bereikbaar!

In de toekomst kan je met de tram naar het eilandje of naar een nieuwe Park & Ride ter hoogte van het knooppunt van de Noorderlaan met de A12.

Vanaf augustus is de Londenbrug niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsen kunnen wel nog over de brug.

Hier kan je gemakkelijk volgen waar er op dit moment werken zijn. 

In dit filmpje ontdek je wat de Noorderlijn precies is.