28.03 APPLE FOR THE BRAIN: Matt Hudson

Samenkomen, inspiratie opdoen, leren, beleven en bijgevolg helderder en bewuster worden. Dat is het doel van Apple for the Brain.

Tickets: 55 €
Food & drinks included
Check: http://www.appleforthebrain.be/