Disclaimer

Felix BVBA streeft ernaar u correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde gegevens niet meer compleet, niet actueel of accuraat zijn. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Felix BVBA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.